Naujiena! Siuntas pristatome į VENIPAK paštomatus.

Privatumo politika

I skyrius. Bendrosios nuostatos


Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.assorti.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojams, uždarosios akcinės bendrovės „Assorti“ (toliau - ASSORTI) klubo programos dalyviams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus ASSORTI socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook), asmenims, sutikusiems gauti ASSORTI rinkodaros medžiagą, kandidatams, dalyvaujantiems ASSORTI atrankose į darbo vietas, asmenims, dalyvaujantiems ASSORTI organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).


Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, siekia pasinaudoti klubo kortele, apsilanko ASSORTI socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti ASSORTI tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į ASSORTI, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti ASSORTI akcijose.


Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, negali naudotis klubo programa, dalyvauti atrankoje dėl darbo vietos į ASSORTI, atlikti aktyvius veiksmus ASSORTI socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti ASSORTI akcijose.


Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, ASSORTI įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

II skyrius. ASSORTI duomenys

 

UAB „Assorti“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304866761, PVM mokėtojo kodas LT100011793815, buveinės adr. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 29L, 09108 (Šeimos aikštė 3, OGMIOS MIESTAS), www.assorti.lt,  tel. +370 700 33311, el. p. pagalba@assorti.lt. Už su asmens duomenimis susijusius klausimus atsakingas atstovas – Aida Jasinauskaitė, tel. +370 613 30393.

III skyrius. Asmens duomenys

 

Asmens duomenys yra bet kokia ASSORTI apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento klubo kortelės ASSORTI rūšį ir numerį, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie ASSORTI interneto puslapio adr. www.assorti.lt įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją ASSORTI interneto puslapyje adr. www.assorti.lt, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus ASSORTI renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame ASSORTI sutikime ar susitarime su ASSORTI nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria ASSORTI susipažįsta Klientui susisiekus su ASSORTI socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus ASSORTI socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Jei Klientas žino ar įtaria, kad pašalinis asmuo sužinojo Kliento registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalo kuo greičiau apie tai pranešti ASSORTI elektroniniu paštu: pagalba@assorti.lt.

IV skyrius. Duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Saugojimo laikotarpis

 

ASSORTI yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.

Pagal Kliento anketinius duomenis ASSORTI klubo sistemoje sukuriama unikali klubo programos ASSORTI dalyvio paskyra, kuri užtikrina Kliento dalyvavimą ASSORTI klubo programoje, programos privalumų Klientui teikimą ir Kliento teisių įgyvendinimą šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Pagal Kliento pateiktus anketinius duomenis ASSORTI taip pat atpažįsta Klientą kaip atitinkamos ASSORTI kortelės turėtoją, kai, pavyzdžiui, Klientas nori atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, Klientas kreipiasi į ASSORTI dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Kliento anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) ASSORTI taip pat naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikdami Klientui svarbią informaciją apie ASSORTI klubo programą, jos taisyklių ir (ar) šios Politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.

Gavus ASSORTI kortelės registracijos asmens duomenų anketą arba sutikimą, laikoma, kad (i) Kliento pateikti anketiniai duomenys yra tikslūs ir teisingi, (ii) Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, ASSORTI gali būti sunku užtikrinti, kad Klientas galės patogiai naudotis visais ASSORTI klubo programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų įsigyjant pageidaujamų prekių arba įgyvendinant Kliento teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Kliento ASSORTI kortelę ir nutraukti Kliento dalyvavimą klubo programoje ASSORTI (pavyzdžiui, esant poreikiui gauti ar atnaujinti reikalingus Kliento sutikimus).

 1. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie ASSORTI siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), ASSORTI siųs pasiūlymus dėl ASSORTI prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš ASSORTI naujienas, prekių pardavimo tvarką.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu ASSORTI tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių ASSORTI negalės Klientui siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose.
 3. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo. Jei Klientas aktyviai perka ASSORTI fizinėse parduotuvėse ar internetu ir Klientas nepareiškė prieštaravimo dėl ASSORTI tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, ASSORTI siųs pranešimus dėl prekių, kurios yra panašios į Kliento įsigyjamas prekes. Šiuo atveju Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės įsigijimo.
 4. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas su ASSORTI elektroniniu paštu pagalba@assorti.lt.
 5. Slapukai (cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu ASSORTI įrašo į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda ASSORTI atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Klientas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.
 6. ASSORTI naudoja slapukus:

Absoliučiai būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o ASSORTI užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.


Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai

Šie slapukai leidžia ASSORTI atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda ASSORTI pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.


Funkciniai slapukai

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia ASSORTI pateikti   pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 1. Esant poreikiui, ASSORTI taip pat gali naudoti slapukus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

V skyrius. Duomenų atskleidimas, perdavimas trečiosioms šalims

 

 1. ASSORTI gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
 2.  Be to, ASSORTI gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant ASSORTI asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus ASSORTI); (iii) ketinant parduoti ASSORTI veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus ASSORTI veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
 3. Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
 4. Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Klientas pageidauja būti informuotas apie Kliento asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti ASSORTI elektroniniu paštu pagalba@assorti.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
 5. ASSORTI reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Viber ir kt.), taip pat, matyti ASSORTI reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Klientas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.
 6. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, ASSORTI trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją ASSORTI galėtų pagerinti. ASSORTI nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Kliento naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su ASSORTI svetainės optimizavimu.
 7. Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/. 
 8. Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.
 9. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia ASSORTI pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

VII skyrius. Klientų teisės dėl ASSORTI tvarkomų jų asmens duomenų


 1. Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas  pateikė ASSORTI aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: pagalba@assorti.lt. ASSORTI nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. ASSORTI per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.
 2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su ASSORTI ir pasiteirauti, ar ASSORTI tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei ASSORTI saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia ASSORTI rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: pagalba@assorti.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
 3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į ASSORTI šiuo elektroninio pašto adresu: pagalba@assorti.lt.
 4. Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad ASSORTI ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia ASSORTI rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: pagalba@assorti.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
 5. Kitos teisės. (i) Klientas turi teisę prašyti ASSORTI ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju ASSORTI gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Klientas turi teisę prašyti ASSORTI riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento ASSORTI gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Klientas turi teisę nesutikti, kad ASSORTI naudotų Kliento asmens duomenis.

VIII skyrius. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

 

Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į ASSORTI su skundu elektroninio pašto adresu pagalba@assorti.lt. Tik gavus Kliento skundą, ASSORTI įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klienas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

IX skyrius. Išlygos

 

 1. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
 2. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. ASSORTI neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
 3. ASSORTI informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. ASSORTI neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
 4. Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie ASSORTI Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Kliento prisijungimo duomenis. Klientas negali atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei ASSORTI Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės Kliento prisijungimo duomenimis, ASSORTI laiko, kad prisijungė Klientas. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti ASSORTI apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį. 
 5. Klientas yra atsakingas, kad ASSORTI pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas turi nedelsdamas ASSORTI apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas ASSORTI apie tai elektroniniu paštu. ASSORTI jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo ASSORTI jiems pasikeitus.

X skyrius. Baigiamosios nuostatos

 

ASSORTI gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo ASSORTI Interneto svetainėje. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinus Privatumo politiką, ASSORTI informuos Klientą apie, ASSORTI nuomone, esminius pakeitimus paskelbdamas juos Interneto svetainėje. Jei Klientas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.


Atnaujinta 2022-03-02.

Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas, padeda analizuoti srautą, pritaikyti Jums internete rodomą reklamą. Sutikimą galėsite bet kada atšaukti, o slapukus ištrinti. Skaityti daugiau